RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Activiteiten

Interim Management

Als de bedrijfsomstandigheden of de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer daar aanleiding toe geven, is het geruststellend om te kunnen vertrouwen op de inzet van een interim manager. Deze dienstverlening is door Ruijsenaars Expertises in eerste instantie ontwikkeld om één of meerdere bij een schadevoorval betrokken partijen van dienst te kunnen zijn bij het managen van (herstel)processen en projecten. Onze specialistische kennis en ervaring op het gebied van stuurprocessen welke tot doel hebben om de invloeden van een schadevoorval zo snel mogelijk te dimensioneren en waar mogelijk te beperken, kan zo effectief worden ingezet op het moment, en voor de periode dat daar behoefte aan is.

Na inventarisatie van de probleemstelling, wordt in overleg met de opdrachtgever een doelstelling geformuleerd, op basis waarvan binnen 24 uur een concept ontwikkelmodel wordt opgesteld om de doelbenadering te kunnen realiseren.
Organisaties worden in rustig vaarwater geleid, door op voorhand inzicht te geven in de door een voorval veranderde en veranderende omstandigheden. Concrete oplossingen worden aangedragen en geïmplementeerd, terwijl wij daarnaast ook de bijbehorende managementtaken uitvoeren. Afhankelijk van hoe breed of hoe specialistisch de ons gegeven opdracht is geformuleerd. Naast onze managementactiviteiten voor die gevallen waarin sprake is van bijzondere omstandigheden met een veelal acute behoefte aan ondersteuning, is Ruijsenaars Expertises ook actief op het gebied van regulier interim management binnen de branche Bouw, al dan niet op projectbasis.

Opdrachtgevers die in eigen beheer of met de inzet van nevenaannemers een bouwwerk willen realiseren, beseffen steeds vaker dat groot voordeel kan worden verkregen met de inzet van een deskundig begeleider voor het opzetten van de juiste bouwtechnische en organisatorische structuur waarbinnen het werk gaat worden uitgevoerd. Zo kunnen op voorhand niet alleen de bouwwijze, maar ook de bouwtijd en de bouwkwaliteit worden geoptimaliseerd. En met het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden binnen een duidelijk geformuleerde structuur, wordt ook bereikt dat er gewerkt kan worden met strakke bouwbudgetten.

Zo daar behoefte aan is, kan Ruijsenaars Expertises ook het contractmanagement verzorgen. In combinatie met andere managementactiviteiten, of als een op zichzelf staande opdracht. Om met een juiste omschrijving en specificatie van de levering met de daarbij behorende voorwaarden, een basis te leggen voor een vruchtbare samenwerking tussen partijen.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311