RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Activiteiten

Bouwpathologie

Een inmiddels ingeburgerd begrip voor het verrichten van onderzoek naar de oorzaak en de aanleiding van het ontstaan van bouwkundige gebreken.
Op basis van een opname ter plaatse, of aan de hand een situatie die blijkt uit een dossier, worden de in de opdracht gestelde vragen beantwoord.

Vaak maakt ook het geven van een hersteladvies deel uit van de opdracht.
De uitgebrachte rapporten worden aangemerkt als (partij)deskundigenbericht en zijn vooral van nut voor het oplossen van problemen. Het kan dan gaan om een puur technisch probleem, maar ook om problemen of geschillen van technische aard die zijn ontstaan in de sfeer van contractueel recht, garanties, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en dergelijke.

In alle gevallen is men op zoek naar duidelijkheid die een einde maakt aan twijfel of verdeeldheid.

Ruijsenaars Expertises kan op basis van ervaring, inzicht, deskundigheid en onafhankelijkheid, snel komen tot een inhoudelijke beoordeling van de probleemstelling en een praktische advisering.

Als voorbeeld kan worden genoemd:
· het bemiddelen bij de oplevering van een bouwwerk op verzoek van de opdrachtgever en de aannemer,
· het verrichten van onderzoek naar het mogelijke verband tussen bodem-zettingen en de uitvoering van hei– en vibreringswerkzaamheden in opdracht van schadelijdende partijen,
· het bepalen van de oorzaak van scheurvorming in binnenwanden van een juist opgeleverd bouwwerk, in opdracht van de hoofdaannemer,
· het vaststellen van de omvang van een condensatieprobleem in de dakconstructie van een gaarkeuken, in combinatie met een advies inzake herstel en verbetering van de bouwfysische situatie, in opdracht van de vastgoedeigenaar,
· het bepalen van de oorzaak van spouwlekkage bij thermisch isolerende beglazing, in opdracht van garantieverzekeraars,
· het onderzoeken van de oorzaak van insnoering van in de grond gevormde funderingspalen, in opdracht van CAR verzekeraars,
· het schrijven van deskundigenberichten in het kader van juridische procedures.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311