RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Bouwbedrijf Ruijsenaars

Bouwbedrijf Ruijsenaars BV is actief op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw.
Zowel nieuwbouw als verbouw, maar ook uitbreidingen, aanpassingen, renovaties en restauraties van bouwwerken voeren wij graag voor U uit.
Wij zijn in staat om alle taken te vervullen die nodig zijn voor het realiseren van kwalitatief goede bouwwerken. Vanaf het opstellen van het programma van eisen tot aan de oplevering en het in gebruik nemen van het bouwwerk. Niet alleen als uitvoerend manager, maar ook als adviseur, projectmanager, bouwbegeleider, directievoerder, co├Ârdinator of uitvoerend ontwikkelaar.

Onze visie is om niet alleen bouwproductie te verkopen, maar ook de aanvullende kennis en kunde voor het tot een goed einde brengen van het bouwproces. Zodat de opdrachtgever voor het beschikbare budget en binnen de gestelde bouwtermijn de huisvesting gerealiseerd ziet waaraan behoefte is.
Met aandacht voor de kwaliteit en de functionaliteit van het bouwwerk. Met toepassing van een duurzame detaillering en engineering die bij voorbaat ook praktisch uitvoerbaar moet zijn.

Het totaal van ons leverings- en dienstenpakket kan geïntegreerd worden aangeboden, of als een op zich staande projectopdracht.
In alle gevallen geldt dat aan onze opdrachten met de bijbehorende algemene leveringsvoorwaarden, een nauwkeurige werkomschrijving ten grondslag ligt.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311