RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Archief Amoveren


Amoveren, Of toch niet...

Om plaats te maken voor een uitbreiding van de bedrijfshuisvesting werd in eerste instantie gedacht aan een vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning, elders op het perceel. Het is bij toeval dat de ondernemer in kwestie op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid tot verplaatsing van de woning.
Image
Image

Image
Image

Image

Voor een bedrag van circa 40% van de nieuwbouwkosten is de woning over een afstand van zo’n 250 meter verplaatst, en op de nieuwe locatie voorzien van een kelder over het gehele begane grond vloeroppervlak. Het transport van de circa 520.000 kg zware woning met inboedel is gerealiseerd in een tijdbestek van circa 8 uur. De voorbereidende werkzaamheden zijn circa 12 weken daaraan voorafgaand gestart. Na de plaatsing van de woning op de nieuwe kelderwanden, zijn er nieuwe aansluitingen gemaakt op de nutsvoorzieningen. Op de dag van plaatsing zijn de installaties opnieuw in gebruik genomen, en was de woning ook weer voor bewoning geschikt. Aansluitend is een nieuwe aanbouw gemaakt, en is de nieuwe tuin met bestrating aangelegd. Na het uitvoeren van een risicobeoordeling op basis van de bijbehorende risicoanalyse, is de verplaatsing van de woning verzekerd onder de rubriek Het Werk van de CAR polis. De woning zelve en de daarin aanwezige inboedel zijn verzekerd als Bestaand Eigendom van de opdrachtgever, op basis van respectievelijk herbouwwaarde en nieuwwaarde.

Ruijsenaars Expertises is U ook voor dit onderdeel van risicomanagement gaarne van dienst.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311