Achtergrond expertises

Met een goed risicomanagement wordt de schadekans beperkt, doch het ontstaan van schade of letsel kan niet in alle gevallen worden voorkomen. Het risico op falen van mens, machine of installatie kan immers niet worden uitgesloten. Bovendien zijn sommige schaden nu eenmaal onvermijdelijk.

Voor deze schadesituaties zal in het risicobeheerplan een follow-up zijn beschreven om verdere of meerdere schade, bijvoorbeeld door stagnatie van bedrijfsprocessen, te voorkomen.

 

Ook kan het nodig zijn om de schade door een deskundige te laten onderzoeken, bijvoorbeeld:

- voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade,

- voor het adviseren over de mogelijkheden inzake reparatie, herstel of vervanging,

- voor het uitvoeren van een risicobeoordeling met betrekking tot het schadevoorval en het eventueel  

  herzien van het risicobeheerplan.

 

En in het geval het gaat om een schadebehandeling in het kader van een schadeverzekering kan door nog aan worden toegevoegd:

- het vaststellen van het bedrag van kosten vanwege de schade,

- het controleren van de verzekerde som en de verzekerde aard van het risico,

- het beschrijven van de toedracht van de schade,

- voor het controleren van de polisdekking,

- het onderzoeken van mogelijke samenloop van verzekeringen,

- het opstellen van een akkoordverklaring inzake de omvang en de oorzaak van de schade,

- het uitbrengen van een rapport aan verzekeraars.

 

De activiteiten met betrekking tot het onderzoeken en beoordelen van risico’s en het onderzoeken, vaststellen en regelen van schaden, vatten we samen onder de noemer expertises.

 

Het spreekt voor zich dat experts moeten worden ingezet voor het uitvoeren van expertises. Zij hebben hun specifieke deskundigheid vergaard door studie, opleiding en ervaring. Voor het uitvoeren van expertisewerkzaamheden in het kader van schadeverzekeringen, wordt door extra scholing de benodigde kennis over verzekeren en verzekeringen opgedaan, met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving.

Experts die door toetsing en ervaring hebben bewezen over voldoende basiskennis te beschikken voor de beroepsbeoefening, kunnen zich laten inschrijven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts.

 

Ruijsenaars Expertises heeft de kennis en ervaring in huis om voor bedrijven, instellingen en organisaties alle benodigde expertises te verzorgen ter ondersteuning van het risicomanagement.

 

Daarnaast zijn wij in het geval van een calamiteit de verzekeraars, verzekerden, belangenbehartigers en belanghebbenden graag van dienst met het onderzoeken, vaststellen of regelen van de schade.

 

Drielindendreef 49            

4839 AH Breda                 

Ruijsenaars Expertises

 

Ruijsenaars Expertises

 

 

                 Ruijsenaars Expertises

             

M 06-41552595

T  076-5310311

F  076-5310310

 

Bouwpathologie - Risicomanagement - Interim management - Schaderegeling - Taxatie