Tekstvak: Bouwbedrijf Ruijsenaars BV is actief op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw. 

Zowel nieuwbouw als verbouw, maar ook uitbreidingen, aanpassingen, renovaties en restauraties van bouwwerken voeren wij graag voor U uit.

Wij zijn in staat om alle taken te vervullen die nodig zijn voor het realiseren van kwalitatief goede bouwwerken. 
Vanaf het opstellen van het programma van eisen tot aan de oplevering en het in gebruik nemen van het bouwwerk.
Niet alleen als uitvoerend aannemer, maar ook als adviseur, projectmanager, bouwbegeleider, directievoerder, coördinator of uitvoerend ontwikkelaar.

Onze visie is om niet alleen bouwproductie te verkopen, maar ook de aanvullende kennis en kunde aan te bieden voor het tot een goed einde brengen van het bouwproces. 
Zodat de opdrachtgever voor het beschikbare budget en binnen de gestelde bouwtermijn de huisvesting gerealiseerd ziet waaraan behoefte is.

Met aandacht voor de kwaliteit en functionaliteit van het bouwwerk. Met toepassing van een duurzame detaillering en engineering die bij voorbaat ook praktische uitvoerbaar moet zijn.

Het totaal van ons leverings– en dienstenpakket kan geïntegreerd worden aangeboden, of als een op zich staande projectopdracht. 

In alle gevallen geldt dat aan onze opdrachten met de bijbehorende algemene leveringsvoorwaarden, een nauwkeurige werkomschrijving ten grondslag ligt.

Bedrijfsinformatie

Bouwbedrijf Ruijsenaars BV

 

Drielindendreef 49        

4839 AH Breda               

M 06-41552595

T  076-5310311

F  076-5310310

 

 

 

                 Bouwbedrijf Ruijsenaars BV

             

Ruijsenaars Bouwbedrijf

E bouwbedrijf@ruijsenaars.com

 

KvK 20104155

Bouwpathologie - Risicomanagement - Interim management - Schaderegeling - Taxatie